Talks

poza_congres

 

[1] “Ridicarea dreptului de administrare al debitorului în procedura reorganizarii si lichidarii judiciare”- simpozionul international în programul “Demo droit – 1996” organizat de Consiliul Europei si Ministerul Justitiei, Bucuresti, 27-28 februarie 1996;

[2] “Admiterea si publicitatea planului de reorganizare judiciara. Depunerea creantelor în procedura reorganizarii judiciare”“- simpozionul cu tema “Reorganizarea judiciara” organizat de Institutul Român de Faliment, Craiova, 16-18 martie 1998;

[3] “Solutionarea litigiilor în materie comerciala. Noi reglementari procedurale.” Coautori Nicoleta Tandareanu, Marius Schiaua – simpozionul cu tema Reforma legislativa în dreptul procesual civil, 17-19 mai 2001, Sibiu, organizat de Revista Juridica în colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu-Facultatea de Drept Simion Barnutiu si Sibiu Tempus Fhare Training Center.

[4] “Noi reglementari pentru stabilirea pasivului debitorului. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.38/2002.“ Simpozionul cu tema “Aspecte teoretice si practice ce decurg din adoptarea O.U.G. nr.38/2002 de modificare a Legii nr.64/1995“, 10 octombrie 2002, Craiova, organizat de UNPRL Filiala Dolj si SC Reconversie si Valorificare Active SA Bucuresti Filiala Craiova. – Lucrare publicata si în Revista de insolventa FHOENIX editata de Uniunea Nationala a Practicienilor în reorganizare si Lichidare, Nr.3/2003, pag.27-29.

[5] “Votarea si confirmarea planului de reorganizare judiciara” – Simpozionul cu tema “Probleme actuale ale legislatiei insolventei “ organizat de UNPRL –Filiala Brasov, la Poiana Brasov, 26-27 septembrie 2003. – Lucrare publicata si în Revista de Insolventa FHOENIX editata de Uniunea Nationala a Practicienilor în reorganizare si Lichidare, Nr.7/2003, pag.10 -12.

[6] “Raspunderea patrimoniala având ca izvor delictul penal cu incidenta în procedura insolventei” – Sesiunea de comunicari stiintifice cu tema „Noul Cod Penal – reforma si continuitate în legislatia româneasca”, organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Craiova, 15-17 aprilie 2005 – Lucrare publicata si în Revista Curierul Judiciar nr.6/2005, pag.68-71.

[7] “Aspecte practice privitoare la atributiile practicianului în insolventa.” – Simpozionul cu tema “Probleme actuale ale legislatiei insolventei “ organizat de UNPIR –Filiala Craiova, Craiova, 16 mai 2008.

[8] “Deschiderea procedurii de insolventa” – Legea nr.85/2006 – Conferinta Proceduri de pre-insolventa si tratamentul judiciar al insolventei – organizata de Baroul Dolj, centrul teritorial INPPA, 17 aprilie 2010

[9] „Deschiderea procedurii de insolvență – Legea nr.85/2006”. Conferința Proceduri de pre-insolvenţă şi tratamentul judiciar al insolvenţei, organizată de Baroul Dolj, centrul teritorial INPPA, 17 aprilie 2010.

[10] ”Întreruperea cursului prescripției extinctive. Examen din perspectiva prevederilor art. 2537 pct. 2, 2539 și 2541 NCC,   art. 689-695, 705-710 NCPC precum și dispozițiilor Legii nr. 85/2006” – Conferința ”Dreptul afacerilor 2014” organizată de Societatea de avocatură Piperea si asociații, Asociația Henri Capitant, Universitatea București – Facultatea de Drept, Editura CH Beck și media Makers, 9-10 mai 2014.

[11] ”Stabilirea masei pasive – aspecte de noutate în Codul insolvenței” – Seminar – Codul insolvenței – Geoagiu Băi, 20 – 22 iunie 2014, UNPIR Filiala Cluj, INM și INPPI.

[12] Deschiderea procedurii insolvenței. Dispoziții speciale privind grupurile de societăți și instituțiile de credit. Conferința Națională de Insolvență ediția a II-a , 3-4 octombrie 2014, Bucureşti, Univeritatea Romăno – Americană şi Seminar – Dreptul insolvenței – Moeciu Fundata, 26-28 septembrie 2014, UNPIR Filiala Dolj, INM și INPPI.

DSC_4708[1]

[13] Desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu și definitiv în procedurile de insolvență. Înlocuirea acestuia pe parcursul procedurii. Seminar – Dreptul insolvenței – Iași, 10-12 octombrie 2014, UNPIR Filiala Iași, INM și INPPI.

[14]   Răspunderea persoanelor culpabile de   insolvența debitorului. Aspecte controversate – Conferinta internationala bienala – Sistemul juridic între stabilitate și reforma – a Facultatii de Drept din Craiova, Universitatea din Craiova, 20-21 martie 2015。

[15]  Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor - Seminar   Dreptul Insolvenţei- Craiova – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – Universitatea din Craiova şi INPPI Filiala Craiova, 8 mai 2015.

[16] ”Efectuarea lichidării în faliment” – Conferința ”Dreptul afacerilor 2015 – Insolvența pe aripi de vânt”,  Ediția a XI –a, organizată de  Societatea de avocatură Piperea  si asociații, Asociația Henri Capitant, Universitatea din București  – Facultatea de Drept, Editura CH Beck,  22-23  mai 2015.

[17]Opportunities and Challenges for Corporate and Personal Insolvency in Romania Discussed by World Bank, Ministry of Justice, and Chamber of Deputies, BUCHAREST, JUNE 15, 2015

IMG_5382[1]IMG_5391[1]

[18]  ”Trecerea la faliment” – Seminar –  Codul insolvenței – Geoagiu Băi, 16 – 18 octombrie  2015, UNPIR Filialele Cluj Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, INM și INPPI.

[19]  ”Măsura preventivă a interdicţiei iniţierii sau a suspendării   procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice-Abordare din perspectiva procedurii insolvenței -  Conferința Națională de Insolvență ediția a III-a , 30-31 octombrie 2015, Bucureşti, Universitatea  Româno – Americană şi Seminar –  Dreptul insolvenței – Moeciu Fundata, 26-28 septembrie  2014, UNPIR Filiala Dolj, INM și INPPI.

DSC_5555DSC_5616