Nicolae Tandareanu
Activitatea de cercetare


Reveniti la site-ul principal

Cercetare fundamentala

 • pentru perioada 1972-1990:
    - Automate probabiliste 
    - Limbaje formale 
    - Algebre booleene, Functii booleene generalizate 

 • dupa anul 1991:
    - Latici in reprezentarea cunostintelor (implicatiile teoriei laticilor in studiul calculabilitatii functiei raspuns pentru sisteme de cunostinte bazate pe cadre) 
    - Abordare algebrica a reprezentarii de cunostinte (utilizarea algebrelor universale in reprezentarea cunostintelor, metode algebrice de reprezentare a cunostintelor si implicatiile acestora in problem solving, semantica de comunicare si sinteza imaginilor) 
    - Grafuri stratifiate, utilizare in reprezentarea cunostintelor. 
    - Baze de cunostinte cu iesiri. 
    - Scheme semantice, utilizare in reprezentarea cunostintelor. 

Granturi de cercetare CNCSIS

 • Grant 35254/2001: Proprietati algebrice ale grafurilor stratifiate etichetate si utilizarea lor in modelarea rationamentului automat

 • Grant 4636/1999: Sistem de reprezentare a cunostintelor bazat pe cadre si implementarea lui intr-o arhitectura client-server

 • Grant 23/1998:Utlizarea algebrelor universale in reprezentarea cunostintelor

 • Grant 5006/1996:Modele matematice pentru reprezentarea cunostintelor