Curriculum Vitae

nico 2

Numele şi prenumele:

Ţăndăreanu Nicoleta (născută Radu)

Data şi locul naşterii:

6 august 1963, Tîrgovişte, judeţul Dîmboviţa

Studii:

 • Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept – Specializarea Drept, cursuri de zi, 1985-1989.
 • 2000 – Doctor in Drept – Universitatea din Bucuresti, Specializarea Drept Comercial, Romania; titlul tezei de doctorat: Procedura reorganizarii judiciare

Activitate profesională:

 • Jurisconsult 01.09.1989 – 01.09.1990, Consiliul Local al Orasului Bals, Olt
 • Judecator : 01.09.1990 – 01.04.1995 – Judecatoria Craiova
 • Judecator : 01.04.1995 – 15.08.1997- Tribunalul Dolj – Sectia Comerciala
 • Judecator : 15.08.1997 – 19.03.2002 , Curtea de Apel Craiova – Sectia Comerciala
 • Judecator : 20.03.2002 – 28.02.2005 – Judecator inspector, Curtea de Apel Craiova
 • Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă (fosta Secţie Comercială)
  • preşedinte de secţie – 01.03.2005 – 11.03.2010
  • preşedinte de secţie cu delegaţie – 11.03.2010 – 23.09.2010
  • preşedinte de secţie – 23.09.2010-23.09.3013
  • preşedinte de secţie cu delegaţie – 23.09.2013 – 23 .04.2014
  • preşedinte de secţie cu delegaţie – 23 .04.2014 – 30 iunie 2014
 • Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I Civilă.
  • Judecător 01.07.2014 – prezent

Activitate ştiinţifică:

1. Comunicări ştiinţifice:

[1] “Ridicarea dreptului de administrare al debitorului în procedura reorganizarii si lichidarii judiciare”- simpozionul international în programul “Demo droit – 1996” organizat de Consiliul Europei si Ministerul Justitiei, Bucuresti, 27-28 februarie 1996;

[2] “Admiterea si publicitatea planului de reorganizare judiciara. Depunerea creantelor în procedura reorganizarii judiciare”“- simpozionul cu tema “Reorganizarea judiciara” organizat de Institutul Român de Faliment, Craiova, 16-18 martie 1998;

[3] “Solutionarea litigiilor în materie comerciala. Noi reglementari procedurale.” Coautori Nicoleta Tandareanu, Marius Schiaua – simpozionul cu tema Reforma legislativa în dreptul procesual civil, 17-19 mai 2001, Sibiu, organizat de Revista Juridica în colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu-Facultatea de Drept Simion Barnutiu si Sibiu Tempus Fhare Training Center.

[4] “Noi reglementari pentru stabilirea pasivului debitorului. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.38/2002.“ Simpozionul cu tema “Aspecte teoretice si practice ce decurg din adoptarea O.U.G. nr.38/2002 de modificare a Legii nr.64/1995“, 10 octombrie 2002, Craiova, organizat de UNPRL Filiala Dolj si SC Reconversie si Valorificare Active SA Bucuresti Filiala Craiova. – Lucrare publicata si în Revista de insolventa FHOENIX editata de Uniunea Nationala a Practicienilor în reorganizare si Lichidare, Nr.3/2003, pag.27-29.

[5] “Votarea si confirmarea planului de reorganizare judiciara” – Simpozionul cu tema “Probleme actuale ale legislatiei insolventei “ organizat de UNPRL –Filiala Brasov, la Poiana Brasov, 26-27 septembrie 2003. – Lucrare publicata si în Revista de Insolventa FHOENIX editata de Uniunea Nationala a Practicienilor în reorganizare si Lichidare, Nr.7/2003, pag.10 -12.

[6] “Raspunderea patrimoniala având ca izvor delictul penal cu incidenta în procedura insolventei” – Sesiunea de comunicari stiintifice cu tema „Noul Cod Penal – reforma si continuitate în legislatia româneasca”, organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Craiova, 15-17 aprilie 2005 – Lucrare publicata si în Revista Curierul Judiciar nr.6/2005, pag.68-71.

[7] “Aspecte practice privitoare la atributiile practicianului în insolventa.” – Simpozionul cu tema “Probleme actuale ale legislatiei insolventei “ organizat de UNPIR –Filiala Craiova, Craiova, 16 mai 2008.

[8] “Deschiderea procedurii de insolventa” – Legea nr.85/2006 – Conferinta Proceduri de pre-insolventa si tratamentul judiciar al insolventei – organizata de Baroul Dolj, centrul teritorial INPPA, 17 aprilie 2010

[9] „Deschiderea procedurii de insolvență – Legea nr.85/2006”. Conferința Proceduri de pre-insolvenţă şi tratamentul judiciar al insolvenţei, organizată de Baroul Dolj, centrul teritorial INPPA, 17 aprilie 2010.

[10] ”Întreruperea cursului prescripției extinctive. Examen din perspectiva prevederilor art. 2537 pct. 2, 2539 și 2541 NCC,   art. 689-695, 705-710 NCPC precum și dispozițiilor Legii nr. 85/2006” – Conferința ”Dreptul afacerilor 2014” organizată de Societatea de avocatură Piperea si asociații, Asociația Henri Capitant, Universitatea București – Facultatea de Drept, Editura CH Beck și media Makers, 9-10 mai 2014.

[11] ”Stabilirea masei pasive – aspecte de noutate în Codul insolvenței” – Seminar – Codul insolvenței – Geoagiu Băi, 20 – 22 iunie 2014, UNPIR Filiala Cluj, INM și INPPI.

[12] Deschiderea procedurii insolvenței. Dispoziții speciale privind grupurile de societăți și instituțiile de credit. Conferința Națională de Insolvență ediția a II-a , 3-4 octombrie 2014, Bucureşti, Univeritatea Romăno – Americană şi Seminar – Dreptul insolvenței – Moeciu Fundata, 26-28 septembrie 2014, UNPIR Filiala Dolj, INM și INPPI.

[13] Desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu și definitiv în procedurile de insolvență. Înlocuirea acestuia pe parcursul procedurii. Seminar – Dreptul insolvenței – Iași, 10-12 octombrie 2014, UNPIR Filiala Iași, INM și INPPI.

2. Articole publicate:

[ 1] Nicoleta Tandareanu- “Contractul de asociere în participatiune “,Revista Dreptul nr.5/1995, pag.12-14

[ 2] Nicoleta Tandareanu- “Declansarea procedurii de redresare si lichidare judiciara “, Revista de Drept Comercial nr. 4/1996, pag. 61-67

[ 3] Nicoleta Tandareanu- “Efectele patrimoniale ale sentintei declarative de faliment si ale deschiderii procedurii de reorganizare si lichidare judiciara”, Revista de Drept Comercial nr.7- 8/1996, pag. 72-83

[ 4] Nicoleta Tandareanu- “Efectele patrimoniale si nepatrimoniale ale deschiderii procedurii de reorganizare judiciara“, Revista de Drept Comercial nr. 9/1997, pag. 56-87

[ 5] Nicoleta Tandareanu- “Aplicatii ale ordonantei presedintiale în materie comerciala“, Revista juridica a Olteniei nr.1-2/1998, pag.66-70

[ 6] Nicoleta Tandareanu- “Suspendarea actiunilor împotriva debitorului si a termenelor de prescriptie a actiunilor”, Revista de Drept Comercial nr.4/ 1998, pag.31-36

[ 7] Nicoleta Tandareanu – “Planul de reorganizare judiciara si reorganizarea (I)”, Revista de Drept Comercial nr.10/1998, pag.74-95

[ 8] Nicoleta Tandareanu-“Planul de reorganizare judiciara si reorganizarea (II)“, Revista de Drept Comercial nr.11/1998, pag.76-95

[ 9] Nicoleta Tandareanu- “Închiderea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului”, Revista de Drept Comercial nr.4/1999, pag.72-87

[10] Nicoleta Tandareanu- “Societatile comerciale si dezmembramintele acestora-subiecti ai procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului”, Revista Juridica a Olteniei nr.5-6/2000, pag.44-46

[11] Nicoleta Tandareanu- “Conditiile esentiale ale declansarii procedurii falimentului bancilor”, Revista de Drept Comercial nr.4/2001, pag.56-63

[12] Nicoleta Tandareanu- “Jurisprudenta rezumata si comentata”, Curierul Judiciar-Anul LIII. Serie noua, nr.1/2002, Publicatie a Editurii All Beck, pag.56-62,90-102,119-120

[13] Nicoleta Tandareanu- “Jurisprudenta rezumata”, Curierul Judiciar-Anul LIII. Serie noua, nr.2/2002, Publicatie a Editurii All Beck, pag. 81

[14] Nicoleta Tandareanu- “ Cautiunea în procesul civil si comercial”, Revista de Drept Comercial nr. 4/2002, pag.34-43

[15] Nicoleta Tandareanu- “Jurisprudenta rezumata si comentata”, Curierul Judiciar-Anul LIII, nr.4/2002, Publicatie a Editurii All Beck, pag.36-41;81-82

[16] Nicoleta Tandareanu – “Incidenta prevederilor art. 18 alin.2 din O.U.G. nr.51/1998 aprobata si modificata prin Legea nr.409/2001, referitoare la consolidarea creantelor AVAB, asupra masei pasive a debitorilor aflati în procedura Legii nr.64/1995”, Revista de Drept Comercial nr.7-8/2002, pag.165-170

[17] Nicoleta Tandareanu – “Stabilirea masei pasive în procedura reorganizarii judiciare si a falimentului prin prisma noilor modificari aduse Legii nr.64/1995 prin O.U.G. nr.38/2002” – Revista de Drept Comercial nr.11/2002, pag.128-137

[18] Nicoleta Tandareanu – “Aspecte teoretice privind definitia si caracteristicile societatilor comerciale” – Revista de Drept Comercial nr. 4/2003, pag. 75-81

[19] Nicoleta Tandareanu – “Cheltuielile de administrare a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului” – Revista Româna de Drept al Afacerilor nr. 4/2003, pag.35-42

[20] Nicoleta Tandareanu – “Consideratii privind domeniul de aplicare al Ordonantei nr.10/2004, rolul si atributiile tribunalului si judecatorului-sindic în procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit” – Revista Româna de Drept al Afacerilor nr. 3/2004, pag.53-58

[21] Nicoleta Tandareanu – “Stabilirea masei pasive a debitorului aflat în procedura insolventei” – Revista de Insolventa Phoenix, octombrie-decembrie 2004 editata de UNPRL

[22] Nicoleta Tandareanu – “Particularitati ale înscrierii unor creante la masa pasiva a debitorului aflat în insolventa si ale distribuirii în cazul acestora” – Revista de Drept Comercial nr.10/2004, pag.45-56

[23] Nicoleta Tandareanu – “Probleme controversate din practica judiciara (I)- în materie de competenta” – Revista de Drept Comercial nr.9/2006, pag.135-142

[24] Nicoleta Tandareanu – “Probleme controversate din practica judiciara (II) – în materie de constituire si functionare societati comerciale” – Revista de Drept Comercial nr.10/2006, pag.122-129

[25] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta în materie comerciala a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 9/2007, pag. 115-130.

[26] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 2/2008, pag.123-140

[27] Nicoleta Tandareanu – “Adunarea creditorilor si comitetul creditorilor în procedura insolventei.”- Revista de Drept Comercial nr.2/2008, pag.15-24

[28] Nicoleta Tandareanu – “Natura termenului în care se poate cere desemnarea lichidatorului societatii dizolvate, în temeiul art.237 din Legea nr.31/1990 sau art. 31 Legea nr.359/2004″ – Revista de Drept Comercial nr.2/2009, pag.64-69

[29] Nicoleta Tandareanu – “Probleme controversate privind autorizarea comitetului creditorilor sa introduca actiunea de antrenare a raspunderii administratorilor sociali ai debitorului în insolventa în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006″ – Revista de Drept Comercial nr.5/2009, pag.15-22

[30] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 3/2009, pag.251-254

[31] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentariu – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 6/2009″, pag.113-116

[32] Nicoleta Tandareanu, Angela Radulescu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 11/2009, pag.150-163

[33] Nicoleta Tandareanu – “Obligatia sau facultatea lichidatorului de a pune în executare hotarârea de antrenare a raspunderii administratorilor debitorului în faliment”, Revista de Drept Comercial nr. 2/2010

[34] Nicoleta Tandareanu – “Administratorul special în procedura insolventei” – Revista de Drept Comercial nr. 6/2010, pag.51-57

[35] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2010, pag.150-163

[36] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – RRDJ nr.1/2011, pag.60-62

[37] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr.2/2011, pag.37-54

[38] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 3/2011, pag.51-61

[39] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr.4/2011, pag.78-91

[40] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta si comentariu privind admisibilitatea cererilor de interventie în cererea de deschidere a procedurii insolventei” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 4/2011, pag.262-273.

[41] Nicoleta Tandareanu – “Prescriptia extinctiva prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009) Partea I-a” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 6/2011, pag.173-183

[42] Nicoleta Tandareanu – “Prescriptia extinctiva prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009) Partea II-a” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 1/2012 pag.238-248

[43] Nicoleta Tandareanu – “Principii generale si speciale în materie de nulitate a contractelor prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009)” -Revista de Drept Comercial nr.1/2012, pag.66-73

[44] Nicoleta Ţăndăreanu – „Principii generale şi speciale în materie de nulitate a contractelor prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009)” – Revista de Drept Comercial nr.1/2012, pag.66-73;

[45] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă comercială comentată a Curţii de Apel Craiova, Revista de Drept Comercial nr. 12/2012, pag. 66-85;

[46] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă rezumată cu comentariu privind: Clauze abuzive. Clauza de ajustare a ratei dobânzii în raport de „schimbările semnificative pe piaţa monetară”. – Revista Română de Jurisprudenţă nr.6/2012 pag.51-66;

[47] Nicoleta Ţăndăreanu – Efectele deciziei Curţii Constituţionale din 29 octombrie 2013 cu privire la neconstituţionalitatea OUG nr. 91/2013 – publicat pe juridice.ro , 31 10.2013.

[48] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă rezumată cu comentariu privind:   Calitatea de a contesta hotărârea adunării creditorilor. Valabilitatea formală a votului exprimat prin corespondenţă. Obligativitatea motivării hotărârii. Neprimirea votului şi încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la CEDO” – Revista Română de Jurisprudenţă nr.6/2013, pag.47-58.

[49] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă rezumată cu comentariu privind: Acţiune în dizolvarea societăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 227 şi art. 237 din Legea nr. 31/1990. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate - Revista Română de Jurisprudenţă nr.1/2014, pag. 63-68.

3. Cărţi publicate:

[1] Nicoleta Tandareanu – Procedura reorganizarii judiciare , Editura All Beck, Bucuresti, 2000, 284 pagini;

[2] Nicoleta Tandareanu – Procedura falimentului bancilor, Editura Reprograph, Craiova, 2001, 135 pagini.

[3] Nicoleta Tandareanu – Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului – în formulare – o alta forma de aplicare a legii – Editura Lumina Lex , Bucuresti, 2004, 381 pagini.

[4] Nicoleta Tandareanu – Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului – în formulare – o alta forma de aplicare a legii – editie revazuta si adaugita pe baza Legii nr.64/1995 republicata la 17 noiembrie 2004. Editura Lumina Lex , Bucuresti, 2005, 415 pagini.

[5] Nicoleta Tandareanu – Insolventa în lumina Legii nr. 85/2006 – Editura Universul Juridic, 2012, cu prefata a Domnului Profesor Stanciu Carpenaru, 500 pagini.

[6] Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare comparativă și note explicative. Editura Universul Juridic, 2014, 425 pagini.

4. Culegeri de jurisprudenţă:

[1] Nicoleta Ţăndăreanu – Coautor pentru secţiunea comercială – Buletinul JurisprudenţeiCulegere de practică judiciară a Curţii de Apel Craiova pe anul 2000, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003-2013,

[2] Arin Octav Stănescu, Valentina Burdescu, Mihaela Sărăcuţ, Florin Moţiu, Nicoleta Ţăndăreanu, Camelia Lilieana Gheorghiu, Alexandrina Puşcaş, Carmen Popa, Diana deleanu, Vasile Godîncă Herlea, Siona Maria Miloş – Procedura insolvenţei – Culegere de prctică judiciară 2006-2009, 3 volume, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011.

5. Recunoaştere ştiinţifică:

[ 1] Colaborator principal al Revistei Române de Drept al Afacerilor fondata în 2003, editata de Editura Rosetti.

[ 2] Membru în colegiul de redactie al Revistei de insolventa Phoenix, editata de Uniunea Nationala a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare.

[ 3] Colaborator principal al Revistei de Drept Comercial, editata de Editura Lumina Lex SRL

[ 4] Biografia publicata în a 4-a editie (2009) din Enciclopedia Personalitatilor din România – Who is Who, pag.1417

[ 5] Membru în grupul consultativ de experţi organizat de MJ- Direcţia Elaborare Acte Normative pentru redactarea Codului Insolvenţei – Programul de îmbunătăţire a mecanismului insolvenţei în România, perioada 2012- 2014

6. Citari

-peste 70 de citari ale lucrarilor mentionate în carti de specialitate si în articole din reviste.

7. Alte activități

Redactor șef la Revista Română de Jurisprudență, Editura Universul Juridic, din 2014.

Hobi:

Gradinarit

Calatorii

Poze

 

Adresa e-mail:

nicotandareanu@gmail.com