Carti publicate

[1] Nicoleta Tandareanu – Procedura reorganizarii judiciare , Editura All Beck, ISBN 973-655-031-1, Bucuresti, 2000, 284 pagini;

1_nico

Descriere:

 • Conditiile deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului- Organele care aplica procedura si atributiile lor
 • Deschiderea procedurii
 • Efectele patrimoniale si nepatrimoniale ale deschiderii procedurii
 • Planul de reorganizare judiciara
 • Reorganizarea judiciara
 • Raspunderea membrilor organelor de conducere si control ale societatilor comerciale
 • Inchiderea procedurii
 • Concluzii si propuneri de lege ferenda

[2] Nicoleta Tandareanu – Procedura falimentului bancilor, ISBN 973-8092-68-x, Editura Reprograph, Craiova, 2001, 135 pagini.

2_nico

Descriere:

 • Conditiile esentiale ale declansarii falimentului bancilor
 • Organele care aplica procedura
 • Deschiderea procedurii falimentului
 • Efectele deschiderii procedurii
 • Planul de reorganizare judiciara
 • Lichidarea averii bancilor
 • Raspunderea conducatorilor si cenzorilor bancii
 • Dizolvarea bancii debitoare si inchiderea falimentului

[3] Nicoleta Tandareanu – Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului – în formulare – o alta forma de aplicare a legii – ISBN 973-588-746-0, Editura Lumina Lex , Bucuresti, 2004, 381 pagini.

3_nico

Descriere:

 • Deschiderea procedurii. Declansarea involuntara a procedurii concursuale. Declansarea involuntara a procedurii concursuale. Primele masuri ale administratorului judiciar si judecatorului sindic. Stabilirea masei pasive a debitorului. Inlocuire administrator judiciar.
 • Procedura reorganizarii judiciare. Declaratii intentie de reorganizare. Etapa de admitere sau respingere a planului de reorganizare. Etapa de votare a planului de reorganizare. Etapa de confirmare a planului de reorganizare. Etapa realizarii planului.
 • Procedura falimentului. Deschiderea procedurii falimentului. Primele masuri ale lichidatorului judiciar. Autorizare vanzare in bloc. Aprobare vanzare directa bunuri imobile. Vanzarea directa a bunurilor mobile individuale conform codului de procedura civila. Vanzarea bunurilor mobile individuale prin alte modalitati permise de lege. Vanzarea prin licitatie a bunurilor mobile individuale in conditiile art.431-449 cod pr. civila. Vanzarea prin licitatie a bunurilor imobile individuale in conditiile art.488-522 cod pr. civila. Repartitie sume obtinute din lichidare si din incasarea creantelor. Autorizarea executarii silite asupra averii asociatilor nelimitat raspunzatori ai debitorului. Aprobare raport final de lichidare si bilant general.
 • Inchiderea procedurii. Inchiderea procedurii art.117 alin.1. Inchiderea procedurii art.117 alin.2. Inchiderea procedurii art.119. Inchiderea procedurii art.120.
 • Propunere de evidentiere a unei proceduri (imaginare).
 • LEGISLATIE. LEGEA 64/1995. ORDONANTA Nr. 38/30 ianuarie 2002. LEGEA Nr.82/13 martie 2003. LEGEA Nr. 637/7 decembrie 2002.

[4] Nicoleta Tandareanu – Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului – în formulare – o alta forma de aplicare a legii – editie revazuta si adaugita pe baza Legii nr.64/1995 republicata la 17 noiembrie 2004. ISBN 973-588-904-8, Editura Lumina Lex , Bucuresti, 2005, 415 pagini.

4_nico

Descriere:

 • Deschiderea procedurii. Declansarea involuntara a procedurii insolventei. Declansarea voluntara a procedurii. Primele masuri ale administratorului judiciar si judecatorului sindic. Stabilirea masei pasive a debitorului. Inlocuire administrator.
 • Procedura reorganizarii judiciare. Declaratii intentie de reorganizare. Etapa de admitere sau respingere a planului de reorganizare. Etapa de votare a planului de reorganizare. Etapa de confirmare a planului de reorganizare. Etapa realizarii planului.
 • Procedura falimentului. Intrarea in faliment a debitorului. Primele masuri ale lichidatorului. Autorizare vanzare in bloc. Aprobare vanzare directa bunuri imobile. Vanzarea bunurilor mobile individuale prin alte modalitati permise de lege. Vanzarea prin licitatie a bunurilor mobile individuale in conditiile art.431-449 cod pr. civila. Vanzarea prin licitatie a bunurilor imobile individuale in conditiile art.488-522 cod pr. civila. Distribuire sume obtinute din lichidare si din incasarea creantelor. Autorizarea executarii silite asupra averii asociatilor nelimitat raspunzatori ai debitorului. Aprobare raport final de lichidare si bilant general. Aprobare rapoarte lunare de activitate. Autentificare acte incheiate de lichidator.
 • Inchiderea procedurii insolventei. Inchidere procedura de reorganizare – art.131 alin. 1. Inchidere procedura de faliment- art. 131 alin.2. Inchidere procedura de reorganizare prin lichidarea unor bunuri ale debitorului persoana juridica, mai inainte de lichidarea tuturor bunurilor, ca urmare a stingerii integrale a pasivului- art.132. Inchidere procedura de faliment a debitorului persoana fizica, mai inainte de lichidarea tuturor bunurilor, ca urmare a stingerii integrale a pasivului- art.132 Inchidere procedura voluntara ca urmare a nedepunerii in termenul legal a declaratiilor de creante- art.133.
 • Propunere de evidentiere a unei proceduri (imaginare).
 • LEGISLATIE. LEGEA 64/1995. LEGEA Nr. 637/2002.

[5] Nicoleta Tandareanu – Insolventa în lumina Legii nr. 85/2006 – Editura Universul Juridic, ISBN 978-973-127-721-9, 2012, cu prefata a Domnului Profesor Stanciu Carpenaru, 500 pagini.

Insolventa

Descriere:

 • Domeniul de aplicare al insolventei si notiuni generale
 • Participantii la procedura insolventei
 • Deschiderea procedurii
 • Stabilirea masei pasive
 • Planul de reorganizare
 • Reorganizarea
 • Falimentul
 • Raspunderea patrimoniala a persoanelor care au cauzat insolventa
 • Inchiderea procedurii
 • Propuneri de lege ferenda

[6] Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare comparativă și note explicative. Editura Universul Juridic, 2014, 425 pagini.

1403865054KeOrg-224x300