Activitate Stiintifica

Articole publicate:

[ 1] Nicoleta Tandareanu- “Contractul de asociere în participatiune “,Revista Dreptul nr.5/1995, pag.12-14

[ 2] Nicoleta Tandareanu- “Declansarea procedurii de redresare si lichidare judiciara “, Revista de Drept Comercial nr. 4/1996, pag. 61-67

[ 3] Nicoleta Tandareanu- “Efectele patrimoniale ale sentintei declarative de faliment si ale deschiderii procedurii de reorganizare si lichidare judiciara”, Revista de Drept Comercial nr.7- 8/1996, pag. 72-83

[ 4] Nicoleta Tandareanu- “Efectele patrimoniale si nepatrimoniale ale deschiderii procedurii de reorganizare judiciara“, Revista de Drept Comercial nr. 9/1997, pag. 56-87

[ 5] Nicoleta Tandareanu- “Aplicatii ale ordonantei presedintiale în materie comerciala“, Revista juridica a Olteniei nr.1-2/1998, pag.66-70

[ 6] Nicoleta Tandareanu- “Suspendarea actiunilor împotriva debitorului si a termenelor de prescriptie a actiunilor”, Revista de Drept Comercial nr.4/ 1998, pag.31-36

[ 7] Nicoleta Tandareanu – “Planul de reorganizare judiciara si reorganizarea (I)”, Revista de Drept Comercial nr.10/1998, pag.74-95

[ 8] Nicoleta Tandareanu-“Planul de reorganizare judiciara si reorganizarea (II)“, Revista de Drept Comercial nr.11/1998, pag.76-95

[ 9] Nicoleta Tandareanu- “Închiderea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului”, Revista de Drept Comercial nr.4/1999, pag.72-87

[10] Nicoleta Tandareanu- “Societatile comerciale si dezmembramintele acestora-subiecti ai procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului”, Revista Juridica a Olteniei nr.5-6/2000, pag.44-46

[11] Nicoleta Tandareanu- “Conditiile esentiale ale declansarii procedurii falimentului bancilor”, Revista de Drept Comercial nr.4/2001, pag.56-63

[12] Nicoleta Tandareanu- “Jurisprudenta rezumata si comentata”, Curierul Judiciar-Anul LIII. Serie noua, nr.1/2002, Publicatie a Editurii All Beck, pag.56-62,90-102,119-120

[13] Nicoleta Tandareanu- “Jurisprudenta rezumata”, Curierul Judiciar-Anul LIII. Serie noua, nr.2/2002, Publicatie a Editurii All Beck, pag. 81

[14] Nicoleta Tandareanu- “ Cautiunea în procesul civil si comercial”, Revista de Drept Comercial nr. 4/2002, pag.34-43

[15] Nicoleta Tandareanu- “Jurisprudenta rezumata si comentata”, Curierul Judiciar-Anul LIII, nr.4/2002, Publicatie a Editurii All Beck, pag.36-41;81-82

[16] Nicoleta Tandareanu – “Incidenta prevederilor art. 18 alin.2 din O.U.G. nr.51/1998 aprobata si modificata prin Legea nr.409/2001, referitoare la consolidarea creantelor AVAB, asupra masei pasive a debitorilor aflati în procedura Legii nr.64/1995”, Revista de Drept Comercial nr.7-8/2002, pag.165-170

[17] Nicoleta Tandareanu – “Stabilirea masei pasive în procedura reorganizarii judiciare si a falimentului prin prisma noilor modificari aduse Legii nr.64/1995 prin O.U.G. nr.38/2002” – Revista de Drept Comercial nr.11/2002, pag.128-137

[18] Nicoleta Tandareanu – “Aspecte teoretice privind definitia si caracteristicile societatilor comerciale” – Revista de Drept Comercial nr. 4/2003, pag. 75-81

[19] Nicoleta Tandareanu – “Cheltuielile de administrare a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului” – Revista Româna de Drept al Afacerilor nr. 4/2003, pag.35-42

[20] Nicoleta Tandareanu – “Consideratii privind domeniul de aplicare al Ordonantei nr.10/2004, rolul si atributiile tribunalului si judecatorului-sindic în procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit” – Revista Româna de Drept al Afacerilor nr. 3/2004, pag.53-58

[21] Nicoleta Tandareanu – “Stabilirea masei pasive a debitorului aflat în procedura insolventei” – Revista de Insolventa Phoenix, octombrie-decembrie 2004 editata de UNPRL

[22] Nicoleta Tandareanu – “Particularitati ale înscrierii unor creante la masa pasiva a debitorului aflat în insolventa si ale distribuirii în cazul acestora” – Revista de Drept Comercial nr.10/2004, pag.45-56

[23] Nicoleta Tandareanu – “Probleme controversate din practica judiciara (I)- în materie de competenta” – Revista de Drept Comercial nr.9/2006, pag.135-142

[24] Nicoleta Tandareanu – “Probleme controversate din practica judiciara (II) – în materie de constituire si functionare societati comerciale” – Revista de Drept Comercial nr.10/2006, pag.122-129

[25] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta în materie comerciala a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 9/2007, pag. 115-130.

[26] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 2/2008, pag.123-140

[27] Nicoleta Tandareanu – “Adunarea creditorilor si comitetul creditorilor în procedura insolventei.”- Revista de Drept Comercial nr.2/2008, pag.15-24

[28] Nicoleta Tandareanu – “Natura termenului în care se poate cere desemnarea lichidatorului societatii dizolvate, în temeiul art.237 din Legea nr.31/1990 sau art. 31 Legea nr.359/2004″ – Revista de Drept Comercial nr.2/2009, pag.64-69

[29] Nicoleta Tandareanu – “Probleme controversate privind autorizarea comitetului creditorilor sa introduca actiunea de antrenare a raspunderii administratorilor sociali ai debitorului în insolventa în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006″ – Revista de Drept Comercial nr.5/2009, pag.15-22

[30] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 3/2009, pag.251-254

[31] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentariu – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 6/2009″, pag.113-116

[32] Nicoleta Tandareanu, Angela Radulescu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 11/2009, pag.150-163

[33] Nicoleta Tandareanu – “Obligatia sau facultatea lichidatorului de a pune în executare hotarârea de antrenare a raspunderii administratorilor debitorului în faliment”, Revista de Drept Comercial nr. 2/2010

[34] Nicoleta Tandareanu – “Administratorul special în procedura insolventei” – Revista de Drept Comercial nr. 6/2010, pag.51-57

[35] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2010, pag.150-163

[36] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – RRDJ nr.1/2011, pag.60-62

[37] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr.2/2011, pag.37-54

[38] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr. 3/2011, pag.51-61

[39] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta comerciala comentata a Curtii de Apel Craiova – Rezumat si comentarii” – Revista de Drept Comercial nr.4/2011, pag.78-91

[40] Nicoleta Tandareanu – “Jurisprudenta si comentariu privind admisibilitatea cererilor de interventie în cererea de deschidere a procedurii insolventei” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 4/2011, pag.262-273.

[41] Nicoleta Tandareanu – “Prescriptia extinctiva prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009) Partea I-a” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 6/2011, pag.173-183

[42] Nicoleta Tandareanu – “Prescriptia extinctiva prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009) Partea II-a” – Revista Româna de Jurisprudenta nr. 1/2012 pag.238-248

[43] Nicoleta Tandareanu – “Principii generale si speciale în materie de nulitate a contractelor prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009)” -Revista de Drept Comercial nr.1/2012, pag.66-73

[44] Nicoleta Ţăndăreanu – „Principii generale şi speciale în materie de nulitate a contractelor prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009)” – Revista de Drept Comercial nr.1/2012, pag.66-73;

[45] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă comercială comentată a Curţii de Apel Craiova, Revista de Drept Comercial nr. 12/2012, pag. 66-85;

[46] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă rezumată cu comentariu privind: Clauze abuzive. Clauza de ajustare a ratei dobânzii în raport de „schimbările semnificative pe piaţa monetară”. – Revista Română de Jurisprudenţă nr.6/2012 pag.51-66;

[47] Nicoleta Ţăndăreanu – Efectele deciziei Curţii Constituţionale din 29 octombrie 2013 cu privire la neconstituţionalitatea OUG nr. 91/2013 – publicat pe juridice.ro , 31 10.2013.

[48] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă rezumată cu comentariu privind:   Calitatea de a contesta hotărârea adunării creditorilor. Valabilitatea formală a votului exprimat prin corespondenţă. Obligativitatea motivării hotărârii. Neprimirea votului şi încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la CEDO” – Revista Română de Jurisprudenţă nr.6/2013, pag.47-58.

[49] Nicoleta Ţăndăreanu – Jurisprudenţă rezumată cu comentariu privind: Acţiune în dizolvarea societăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 227 şi art. 237 din Legea nr. 31/1990. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate - Revista Română de Jurisprudenţă nr.1/2014, pag. 63-68.

Cărţi publicate:

[1] Nicoleta Tandareanu – Procedura reorganizarii judiciare , Editura All Beck, ISBN 973-655-031-1, Bucuresti, 2000, 284 pagini;

1_nico

 

Descriere:

– Conditiile deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
– Organele care aplica procedura si atributiile lor
– Deschiderea procedurii
– Efectele patrimoniale si nepatrimoniale ale deschiderii procedurii
– Planul de reorganizare judiciara
– Reorganizarea judiciara
– Raspunderea membrilor organelor de conducere si control ale societatilor comerciale
– Inchiderea procedurii
– Concluzii si propuneri de lege ferenda

[2] Nicoleta Tandareanu – Procedura falimentului bancilor, ISBN 973-8092-68-x, Editura Reprograph, Craiova, 2001, 135 pagini.

2_nico

Descriere:

– Conditiile esentiale ale declansarii falimentului bancilor
– Organele care aplica procedura
– Deschiderea procedurii falimentului
– Efectele deschiderii procedurii
– Planul de reorganizare judiciara
– Lichidarea averii bancilor
– Raspunderea conducatorilor si cenzorilor bancii
– Dizolvarea bancii debitoare si inchiderea falimentului

[3] Nicoleta Tandareanu – Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului – în formulare – o alta forma de aplicare a legii – ISBN 973-588-746-0, Editura Lumina Lex , Bucuresti, 2004, 381 pagini.

3_nico

Descriere:

– Deschiderea procedurii. Declansarea involuntara a procedurii concursuale. Declansarea involuntara a procedurii concursuale. Primele masuri ale administratorului judiciar si judecatorului sindic. Stabilirea masei pasive a debitorului. Inlocuire administrator judiciar.
– Procedura reorganizarii judiciare. Declaratii intentie de reorganizare. Etapa de admitere sau respingere a planului de reorganizare. Etapa de votare a planului de reorganizare. Etapa de confirmare a planului de reorganizare. Etapa realizarii planului.
– Procedura falimentului. Deschiderea procedurii falimentului. Primele masuri ale lichidatorului judiciar. Autorizare vanzare in bloc. Aprobare vanzare directa bunuri imobile. Vanzarea directa a bunurilor mobile individuale conform codului de procedura civila. Vanzarea bunurilor mobile individuale prin alte modalitati permise de lege. Vanzarea prin licitatie a bunurilor mobile individuale in conditiile art.431-449 cod pr. civila. Vanzarea prin licitatie a bunurilor imobile individuale in conditiile art.488-522 cod pr. civila. Repartitie sume obtinute din lichidare si din incasarea creantelor. Autorizarea executarii silite asupra averii asociatilor nelimitat raspunzatori ai debitorului. Aprobare raport final de lichidare si bilant general.
– Inchiderea procedurii. Inchiderea procedurii art.117 alin.1. Inchiderea procedurii art.117 alin.2. Inchiderea procedurii art.119. Inchiderea procedurii art.120.
– Propunere de evidentiere a unei proceduri (imaginare).
– LEGISLATIE. LEGEA 64/1995. ORDONANTA Nr. 38/30 ianuarie 2002. LEGEA Nr.82/13 martie 2003. LEGEA Nr. 637/7 decembrie 2002.

[4] Nicoleta Tandareanu – Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului – în formulare – o alta forma de aplicare a legii – editie revazuta si adaugita pe baza Legii nr.64/1995 republicata la 17 noiembrie 2004. ISBN 973-588-904-8, Editura Lumina Lex , Bucuresti, 2005, 415 pagini.

4_nico

Descriere:

– Deschiderea procedurii. Declansarea involuntara a procedurii insolventei. Declansarea voluntara a procedurii. Primele masuri ale administratorului judiciar si judecatorului sindic. Stabilirea masei pasive a debitorului. Inlocuire administrator.
– Procedura reorganizarii judiciare. Declaratii intentie de reorganizare. Etapa de admitere sau respingere a planului de reorganizare. Etapa de votare a planului de reorganizare. Etapa de confirmare a planului de reorganizare. Etapa realizarii planului.
– Procedura falimentului. Intrarea in faliment a debitorului. Primele masuri ale lichidatorului. Autorizare vanzare in bloc. Aprobare vanzare directa bunuri imobile. Vanzarea bunurilor mobile individuale prin alte modalitati permise de lege. Vanzarea prin licitatie a bunurilor mobile individuale in conditiile art.431-449 cod pr. civila. Vanzarea prin licitatie a bunurilor imobile individuale in conditiile art.488-522 cod pr. civila. Distribuire sume obtinute din lichidare si din incasarea creantelor. Autorizarea executarii silite asupra averii asociatilor nelimitat raspunzatori ai debitorului. Aprobare raport final de lichidare si bilant general. Aprobare rapoarte lunare de activitate. Autentificare acte incheiate de lichidator.
– Inchiderea procedurii insolventei. Inchidere procedura de reorganizare – art.131 alin. 1. Inchidere procedura de faliment- art. 131 alin.2. Inchidere procedura de reorganizare prin lichidarea unor bunuri ale debitorului persoana juridica, mai inainte de lichidarea tuturor bunurilor, ca urmare a stingerii integrale a pasivului- art.132. Inchidere procedura de faliment a debitorului persoana fizica, mai inainte de lichidarea tuturor bunurilor, ca urmare a stingerii integrale a pasivului- art.132 Inchidere procedura voluntara ca urmare a nedepunerii in termenul legal a declaratiilor de creante- art.133.
– Propunere de evidentiere a unei proceduri (imaginare).
– LEGISLATIE. LEGEA 64/1995. LEGEA Nr. 637/2002.

[5] Nicoleta Tandareanu – Insolventa în lumina Legii nr. 85/2006 – Editura Universul Juridic, ISBN 978-973-127-721-9, 2012, cu prefata a Domnului Profesor Stanciu Carpenaru, 500 pagini.

Insolventa

Descriere:

– Domeniul de aplicare al insolventei si notiuni generale
– Participantii la procedura insolventei
– Deschiderea procedurii
– Stabilirea masei pasive
– Planul de reorganizare
– Reorganizarea
– Falimentul
– Raspunderea patrimoniala a persoanelor care au cauzat insolventa
– Inchiderea procedurii
– Propuneri de lege ferenda

[6] Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare comparativă și note explicative. Editura Universul Juridic, 2014, 425 pagini.

1403865054KeOrg-224x300

 

Culegeri de jurisprudenţă:

[1] Nicoleta Ţăndăreanu – Coautor pentru secţiunea comercială – Buletinul JurisprudenţeiCulegere de practică judiciară a Curţii de Apel Craiova pe anul 2000, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003-2013,

[2] Arin Octav Stănescu, Valentina Burdescu, Mihaela Sărăcuţ, Florin Moţiu, Nicoleta Ţăndăreanu, Camelia Lilieana Gheorghiu, Alexandrina Puşcaş, Carmen Popa, Diana deleanu, Vasile Godîncă Herlea, Siona Maria Miloş – Procedura insolvenţei – Culegere de prctică judiciară 2006-2009, 3 volume, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011.

 Recunoaştere ştiinţifică:

[ 1] Colaborator principal al Revistei Române de Drept al Afacerilor fondata în 2003, editata de Editura Rosetti.

[ 2] Membru în colegiul de redactie al Revistei de insolventa Phoenix, editata de Uniunea Nationala a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare.

[ 3] Colaborator principal al Revistei de Drept Comercial, editata de Editura Lumina Lex SRL

[ 4] Biografia publicata în a 4-a editie (2009) din Enciclopedia Personalitatilor din România – Who is Who, pag.1417

[ 5] Membru în grupul consultativ de experţi organizat de MJ- Direcţia Elaborare Acte Normative pentru redactarea Codului Insolvenţei – Programul de îmbunătăţire a mecanismului insolvenţei în România, perioada 2012- 2014

Citari

-peste 70 de citari ale lucrarilor mentionate în carti de specialitate si în articole din reviste.